top of page
  • פרופרלנד

חברת ניהול ועד בית חיצוני

עודכן: 10 במרץ

כיצד לבחור ועד בית חיצוני? האפשרויות הן חברת ניהול ועד בית, מינוי חיצוני על ידי המפקחת על הבתים המשותפים ונציג חיצוני

אם כבר נמאס לכם מניהול ועד הבית או שאתם דיירים שמרגישים שוועד הבית לא מתפקד, ועד בית חיצוני יכולה להיות אלטרנטיבה טובה. אבל מה זה אומר בכלל? מה האפשרויות העומדות בפניכם ואיך תבחרו את האפשרות הטובה ביותר עבורכם?מהו תפקידה של נציגות ועד הבית?

תפקיד נציגות ועד הבית הוא לשמור על הרכוש המשותף ולדאוג לתפעול שוטף של התחזוקה בבניין. לרבות לניקיון, לגינון, למעקב אחר הוצאות והכנסות ולקבלת החלטות מסויימות לפי הצורך ולפי החלטות הדיירים. על נציג/י ועד הבית לנהל אסיפת דיירים אחת לשנה, ובמקרים מסויימים אף יותר. על הנציגות לנהל מעקב אחר הוצאות והכנסות הבניין ולאפשר גישה למידע לדיירים המעוניינים בכך.


מי יכול להיות נציג ועד בית?

כל אדם שנבחר באסיפת דיירים חוקית יכול לכהן כנציג ועד הבית. מומלץ שהנציג יתגורר בבניין, אפילו אם יש חברת ניהול בבניין. אבל במידה ואין מתנדב, ניתן לבחור אדם או גוף חיצוני שייתנהל כוועד הבית. חוץ ממקרה בהם ועד הבית החיצוני מונה על ידי המפקח/ת על הבתים המשותפים, כל בחירה של נציג ועד בית אחר מחייבת אסיפת דיירים חוקית.


נציגות ועד הבית שגרה בבניין

ככלל אצבע, האכפתיות על מצב הבניין מגיעה לרוב מהדיירים שגרים בו. נציגות שגרה בבניין נמצאת בו באופן יום-יומי, ולכן היא עשוייה לשים לב מהר יותר לשינויים או לתקלות שקורים במבנה. בנוסף, נציגות כזו לרוב מכירה את הדיירים בצורה הטובה ביותר, את ההיסטוריה שלהם ואת סדר העדיפויות של הדיירים. יחד עם זאת, במקרים רבים אין לנציגות יכולת מקצועית וניסיון מספיק בניהול המערכות שבבניין. במקרים אלו, מומלץ לשקול לשכור שירותי ניהול לרכוש המשותף באמצעות חברת ניהול שתפעל כמתחזק. בצורה זו ניתן ליצור מעין היררכיה, בעוד שנציגות הוועד ממשיכה להיות הגוף האחראי, וחברת הניהול מתפקדת כיועץ לקבלת החלטות חוקיות ונושאים נוספים, וכן הגוף המבצע בפועל של התחזוקה השוטפת בבניין.


נציגות ועד בית חיצונית

ועד בית חיצוני מתפקד כוועד בית רגיל לכל דבר. ההבדל העיקרי הוא שהוועד החיצוני אינו גר בבניין ומקבל תשלום על טרחתו. חשוב לבחור ועד בית חיצוני בעל נסיון, שיכול לספק שירות מקצועי ללא מניעים אישיים. ישנם לא מעט מקרים בהם נציג ועד חיצוני עדיף על נציג ועד מקומי הגר בבניין. לדוגמא, כאשר נציג ועד הבית הגר בבניין מסויים דואג לתקלות שקורות בקומה שלו מהר יותר מאשר בקומות אחרות בבניין. או לחלופין, משפצר את המתקנים החשובים לו ומתעלם מהצורך של שאר הדיירים. נציג ועד בית מקומי עלול לפעול מתום לב בצורה לקויה, לרוב לוועד בית חיצוני ניסיון מעשי עשיר יותר בנוגע לקבלת החלטות וידע מקיף יותר הנוגע לחוקים.


לסיכום

ככל שמערכות הבניין מורכבות יותר, מומלץ להשתמש בשירותי ניהול ועד בית. הדרך הנכונה ביותר לניהול ועד הבית הוא שיתוף פעולה בין נציגים הגרים בבניין לבין חברת ניהול. כאשר אין מתנדבים לנציגות ועד הבית, ניתן לקבל שירות מקיף מגוף חיצוני לניהול ועד הבית ותחזוקת הרכוש המשותף, אך חשוב לוודא שהוא אמין ומקצועי.כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page