top of page

חברת ניהול ואחזקה בגבעתיים

איך לנהל בניין בגבעתיים? כל אפשרויות התחזוקה לוועד בית ושמירה על אורח חיים בבניין.

הגבול בין גבעתיים לתל אביב לא ברור לכולם, יש שמסתכלים עליה כשכונה נוספת בתוך תל אביב. עם זאת, שטחה הקטן יחסית ומרקם המגורים הייחודי שלה איפשרו לגבעתיים לפתח אופי ייחודי משלה. בשנים האחרונות, לצד המבנים הוותיקים בעיר קמים פרויקטים של התחדשות עירונית הכוללים בניינים רבי קומות ובהם מערכות בניין רבות. תפעול בניינים גדולים יותר דורש מורכבות רבה יותר. לכן, ישנה מגמה לשימוש בגורם חיצוני לתחזוקת הבניין בגבעתיים.
גבעתיים_edited.jpg
מהן האפשרויות לניהול בת משותף בגבעתיים?

בפני תושבי גבעתיים, עומדות מספר אפשרויות, להלן העיקריות מביניהן: 

1. ניהול ועד בית על ידי דיירי הבניין-  זהו המקרה הקלאסי בו נבחרת נציגות ועד בית המנהלת את גביית מיסי ועד הבית, הניהול הכספי בחשבון המשותף והתחזוקה השוטפת. את נציגות ועד הבית ניתן למנות באמצעות אסיפת דיירים חוקית.

2. שירותי קבלן משנה -  בדומה לשירותי תחזוקת המעלית, ניתן להשתמש בשירותים מקצועיים של חברת ניהול לצורך ניהול תחזוקה של חלקים מסויימים במבנה. לדוגמה, שימוש בשירותי חברת אחזקה בפיקוח על הניקיון, הגינון ומערכות המים, בעוד שהוועד הקיים ימשיך בגביית מיסי ועד הבית, מעקב אחריה ותשלום לספקים הנוספים. 

3. שירות ניהול ותחזוקה- ניתן להשתמש בחברת הניהול כזרוע הביצועית של נציגות ועד הבית. כלומר, חברת הניהול תספק את שירותי התחזוקה, הניהול והגבייה בהתאם להחלטות ועד הבית.

4. ועד בית חיצוני - ועד בית חיצוני מתפקד כוועד בית רגיל לכל דבר, כלומר, נותן השירותים מתפקד גם כמקבל החלטות וגם כמבצע. עם זאת, ניתן לתחום את אחריותו באסיפת דיירים. לדוגמה, אפשר להגדיר כי ועד הבית החיצוני יכול לחרוג מהתקציב בשיעור של 10% והוצאות מיוחדות מעבר לסך של 5,000 ש"ח כרוכות באסיפת דיירים.

איך עוברים לחברת ניהול בגבעתיים?
התקשרות עם חברת ניהול/מתחזק בפעם הראשונה מצריכה הצבעה באסיפת דיירים חוקית, של לפחות 66% מבעלי זכות ההצבעה. כאשר רוצים לעבור בין חברת ניהול אחת לחברת ניהול אחרת נדרש רוב רגיל של 50%.
ממה להיזהר בבחירת חברת ניהול בגבעתיים?
הביקוש הגובר לחברות ניהול, וחוסר פיקוח בתחום מושכים "חאפרים" לעבר תחום הניהול ותחזוקה מבנים. רבים מהם מתמקדים באזורים שנתפסים כמבוססים יותר, בהנחה ששם יעשו "כסף קל" ופוגעים בשם של הענף כולו. מומלץ לוודא כי חברת הניהול הינה מקצועית ואמינה לפני התקשרות עימה.

לקבלת הצעת מחיר ללא עלות

לניהול הבניין שלכם השאירו פרטים ונחזור אליכם

פרטים נשלחו בהצלחה!

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

bottom of page